Fiziko-Kimyasal Analizler

Analiz Adı Ürün Grubu Metot
Ağır Metal Sınır Tayini Gıda Katkılar TS 8225
Alkol ve Yoğunluk Alkollü İçecekler AOAC 935.21/945.06/ 920.57/ TS 522
Asitlik Bitkisel ve Hayvansal Katı Sıvı Yağlar Ekstrakte Edilen Yağlar ISO 660
Çözünür Katı Madde       (Briks) Meyve Sebze Ürünleri TS 4890
Duyusal Analiz Tüm Gıdalar, Katkılar, Gıda Takviyeleri, Aromalar ve Yem ve Yem Katkı Maddeleri İlgili TS-TGK
Elektriksel İletkenlik Su (Gıda İşletmelerinde Kullanılan Su) TS 9748 EN 27888
Enerji ve Karbonhidrat Tüm Gıdalar FAO Food and Nutrition Paper 77
Formol Sayısı Meyve Sebze Suları TS EN 1133
Ham Selüloz Tayini Tüm Gıdalar/Katkılar TS 6932
Hidroklorik Asitte (%10) Çözünmeyen Kül Tayini Tüm Gıdalar TS 1128 ISO 763/AOAC 941.12/TS 2383/ TS 5000 /TS 3076-1
İletkenlik Külü Şekerler TS 861
İyot Sayısı Hayvansal ve Bitkisel Katı Sıvı Yağlar TS EN ISO 3961:2011
İyot Tayini Tuz TS 933
Kafein Tayini Enerji İçecekleri TS 4080
Karbonhidrat Analizi Bebek Besinleri AOAC 986.25
Kurutma Kaybı Şekerler TGK 2002/26
Külde Tuz Hububat Ürünleri TS 5000
Meyve Oranı Reçel TS 3958
Nem Tayini Baharatlar AOAC 986.21
Nem ve Kuru Madde Tayini Tüm Gıdalar, Hayvan Yemleri AOAC/ TS metodları
Nişasta Aranması Tüm Gıdalar TS 2419
Nişasta Miktarı Tayini Et ve Et Ürünleri TS 6812
Nitrit-Nitrat Bebek Besinleri Bebek Besinleri AOAC 993.03
Peroksidaz Yoğurt Yoğurt TS 1330
Peroksit Sayısı Bitkisel ve Hayvansal Katı Sıvı Yağlar Ekstrakte Edilen Yağlar TS EN ISO 3960
pH Sıvı Gıda Ürünleri Generel tests and assays/ appndix II / 844
pH Meyve Sebze Ürünleri TS 1728 ISO 1842
pH Et ve Et Ürünleri TS 3136 ISO 2917
pH Unlu Mamuller AOAC 943.02
Refraktometrik İndeks Yemeklik Bitkisel Yağlar TS 894
Sınıf Özellikleri Çekirdek Kakao TS 3076-2 ISO 2451
Su Ekstraktı Çay TS ISO 9768
Suda Çözünen Kül Kahve ve Kahve Ürünleri TS 13423
Suda Çözünen Külde Alkalilik Çay TS 1567
Suda Çözünen Külde Alkalilik Kahve ve Kahve Ürünleri TS 13423
Suda Çözünen Madde Kahve ve Kahve Ürünleri TS 13423
Suda Çözünen ve Çözünmeyen Kül Çay TS 1565
Sülfat Külü Şekerler ve Şekerli ürünler, Şuruplar, Mısır Şurubu, Dekstroz Ürünleri, katı ve sıvı Gıda Katkılar AOAC 900.02/FCC
Sülfat-Meyve Sebze Suları Meyve Sebze Ürünleri TS EN 1142
Ticari Glikoz Bal TS 3036
Titre Edilebilen Asitlik Meyve Sebze Ürünleri TS 1125 ISO 750
Toplam Azot ve Protein Tüm Gıdalar/Katkılar/ Hayvan Yemleri NMKL 6/AOAC 997.09-979.9-970.22-920.70-920.152
Toplam Kül Tayini Tüm Gıdalar/ Hayvan Yemleri NMKL 128-AOAC 942.05
Toplam Yağ Tüm Gıdalar NMKL 160
Toplam-İnvert Şeker, Sakkaroz tayini Şekerli Ürünler TS 1466/7780
Tuz Hariç Kül Miktarı Tayini Hububat Ürünleri TS 5000
Tuz Tayini Süt Ürünleri TS 1333/TS 2812
Tuz Tayini Hububat Ürünleri TS 5000
Tuz Tayini Tuz TS 6675
Tuz Tayini Baharatlar TS 3706
Tuz Tayini Tahin-Tereyağı TS 1333 ISO 1738
Yabancı Madde Tüm Gıdalar, Katkılar, Aromalar İlgili TS-TGK-AOAC 945.75/AOAC 970.66
Yağ Tayini Tereyağı TS 1331
Yağ Tayini-Gerber Metodu İle Süt NMKL 40
Yağsız Katı Madde Tayini Tereyağı TS 1331